ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ခုံနံပါတ်စာရင်း ကြေညာခြင်း

Published: Oct 20 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ခုံနံပါတ်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း

Published: Oct 13 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း

 

၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူထားသော လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀ဝ - ၂ဝဝဝ - ၁၉ဝဝဝဝ) ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန် အကြောင်းကြားပါသည်-

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Published: Sep 04 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

၁။   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

 

(က)

ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းကြေညာခြင်း

Published: Aug 21 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော လစာနှုန်း (၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ)ကျပ်တန်းဝင် ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် (၁၅.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ရေးဖြေစာမေးပွဲမှ လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ စာရင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း​ ကြေညာအပ်ပါသည်။ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ စစ်ဆေးခြင်းတို့အား  (၂၅.၈.၂၀၁၇)ရက် (သောကြာနေ့) ၊ နံနက်(၈:၃၀)နာရီတွင် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၂) ၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်-