ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

မော်တော်ယာဉ် Online Booking System ကျင့်သုံးခြင်းအား ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသို့ အသိပေးခြင်း