ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: Dec 20

Last Date :
Fri, 2017-12-29 14:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်စျေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး