ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Open Tender for Hotel Amazing

Open Tender for Hotel Amazing

Published: Jan 22

Last Date :
Mon, 2018-01-22 11:45
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

မန္တလေးမြို့ရှိ မြန်မာ့မီးရထားပိုင် ပုပ္ပါးဟိုတယ်အမှတ်(၂)အဆောက်အအုံပါအဝင် မြေနေရာအကျယ်အဝန်း ၀.၆၄ ဧက ( ၂၇၉၂၄ ) စတုရန်းပေရှိ မြေနေရာ၌ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား