ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jul 06

Last Date :
Tue, 2017-07-25 23:00
Description :

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က )

ပရိဘောဂပစ္စည်းများ

( ၇ )မျိုး

( ခ )

ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ

(၆၂) မျိုး

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်လိပ်စာမှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၉)၊ နေပြည်တော်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်နှင့် အချိန် -    (၂၅.၇.၂၀၁၇)ရက်၊ (အင်္ဂါ)နေ့  (၁၆:၃၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။

Download Details :
Department Under :
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jul 06

Last Date :
Fri, 2017-08-04 23:00
Description :

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)

လုပ်ငန်းသုံးနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ

(Multitest Lane for Truck) အပါအဝင် ပစ္စည်း (၂၁)မျိုး

( ခ )

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ

(၃၀)မျိုး

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်လိပ်စာမှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၉) ၊ နေပြည်တော်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်နှင့် အချိန် -        (၄.၈.၂၀၁၇)ရက်၊ (သောကြာ)နေ့  (၁၆:၃၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။

Download Details :
Department Under :
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Published: Jul 06

Last Date :
Wed, 2017-08-09 15:00
Description :

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေ/နိုင်ငံခြားငွေများဖြင့် ဝယ်ယူ/လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

Download Details :
Department Under :
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 28

Last Date :
Mon, 2017-07-31 14:00
Description :

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ် ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 20

Last Date :
Fri, 2017-07-07 23:00
Description :

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 20

Last Date :
Thu, 2017-07-20 13:00
Description :

စက်ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

သင်္ဘောကျင်းများနှင့် ရေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အပြိုင်စျေးနှုန်းလွှာတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 20

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအား ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 12

Last Date :
Mon, 2017-06-12 12:00
Description :
Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

Pages