ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

Open Tender

Published: Jun 09

Last Date :
Fri, 2017-06-09 10:00
Description :
Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့မီးရထား

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Dec 16

Last Date :
Mon, 2016-12-26 12:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော Laptop Comupter (Core i7) အလုံး (၅၀)အား မြန်မာငွေကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ပစ္စည်းများဝယ်ယူ လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် တင်ဒါခေါ်ယူ

Published: Sep 24

Last Date :
Tue, 2016-10-18 16:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းများအား ဝယ်ယူ/ လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစျေးနှုန်း တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

e-Government နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Sep 22

Last Date :
Fri, 2016-10-14 16:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းများအား ဝယ်ယူ/လုပ်ငန်းအပ်နှံရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစျေးနှုန်း တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
 

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jul 24

Last Date :
Fri, 2016-08-19 13:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

Invitation for Bids for Myanmar National Portal Project

Published: Jan 08

Last Date :
Fri, 2016-02-26 14:00
Description :
Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Myanmar Satellite System's RFP - Answers to bidders questions final (batch 1 & 2)

Published: Aug 24

Last Date :
Tue, 2015-09-08 05:00
Description :

The postponement of the date of submission, proposals must arrive at the MCIT by 5:00 P.M. on September 8th, 2015. MCIT answers to questions (Batch 1 & 2) and RFP files can be downloaded here.

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Pages