ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

Request for Proposal (RfP) for Myanmar Satellite System

Published: Aug 20

Last Date :
Tue, 2015-09-08 05:00
Description :

The postponement of the date of submission, proposals must arrive at the MCIT by 5:00 P.M. on September 8th, 2015. MCIT answers to questions (Batch 1) and RFP files in Micorosoft Word  format can be downloaded here.

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: May 22

Last Date :
Tue, 2015-06-02 13:00
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Apr 25

Last Date :
Fri, 2015-05-08 16:30
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

DSLAM နှင့် ADSL Accessories ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Apr 10

Last Date :
Fri, 2015-05-29 16:00
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jan 28

Last Date :
Tue, 2015-02-10 16:00
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေရှိ ခရိုင်(၂)ခုနှင့် မြို့နယ်(၈)ခု၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုဇုန် စီမံကိန်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jan 18

Last Date :
Tue, 2015-02-10 16:00
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန် စက်ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Dec 24

Last Date :
Fri, 2014-12-26 16:30
Description :

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မိုဘိုင်း ရေဒီယို စခန်းများတွင် ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

Pages