ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Tenders List

Invitation for Independent Consulting Services for Software and Portal Maintenance, Hardware and Network Administration (local)

Published: Aug 01

Last Date :
Mon, 2018-09-03 16:30
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
MYANMAR:  Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 3.3.5: Independent Consulting Services for Software and Portal Maintenance, Hardware and Network Administration

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

Invitation for Independent Consulting Services for Content Development and Translation (Local)

Published: Aug 01

Last Date :
Mon, 2018-09-03 16:45
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project
Credit Number: MM-5353
C 3.3.4: Independent Consulting Services for Content Development and Translation (local)

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jun 25

Last Date :
Tue, 2018-07-31 19:30
Description :

မြေနှင့်အဆောက်အဦဟောင်းကို (၅)နှစ်အငှားချထားလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Download Details :
Department Under :
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

Pages