ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်-ပို့ဆောင်ရေး-နှင့်-ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန-ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၉)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

( ၁ )     ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊

( ၂ )     ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၃ )     ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၄ )     လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၅ )     ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၆ )     ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

( ၇ )     မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ၈ )     သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

( ၉ )     မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

( ၁၀ )     မြန်မာ့မီးရထား

( ၁၁ )     ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး

( ၁၂ )     ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

( ၁၃ )     မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

( ၁၄ )     မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

( ၁၅ )     မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

( ၁၆ )     မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

( ၁၇ )     မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

( ၁၈ )     မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

( ၁၉ )    ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း

 

 

motc

 

ဝန်ကြီးရုံး(ပို့ဆောင်ရေး)ရှိ ဌာနခွဲများ

 

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

၂။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၃။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၄။ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ

၅။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၆။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၇။ မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

၈။ e-Government ဌာနခွဲ

 

 

motc

 

ဝန်ကြီးရုံး(ဆက်သွယ်ရေး)ရှိ ဌာနခွဲများ

 

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၂။ မူဝါဒ ၊ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ

၃။ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

၄။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၅။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

 

 

 

 

 

motc

 

( ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ Logo များကို သက်ဆိုင်ရာ Website များ၏ Link များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရှိပါသည်။)