ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Government Website List

အစိုးရဝက်ဆိုဒ်များ

စဉ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်

ဌာနများ

Website လိပ်စာ

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.president-office.gov.mm

 

 

 

 

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

 

 

www.pyidaungsu.hluttaw.mm

 

 

 

 

 

ပြည်သူ့လွှတ်တော်

 

 

www.pyithuhluttaw.gov.mm

 

 

 

 

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်

 

 

www.amyotha.hluttaw.mm

 

 

 

 

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mofa.gov.mm

 

 

 

 

 

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.myanmarmoha.org

 

 

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

www.myanmarpoliceforce.org

 

 

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

www.gad.gov.mm

 

 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

www.fsd.gov.mm

 

 

 

 

 

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mod.gov.mm

 

 

Myawady Web Portal

www.myawady.net.mm

 

 

 

 

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mba.gov.mm

 

 

 

 

 

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.statecounsellor.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၀

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.moi.gov.mm

 

 

မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား

www.mrtvmyanmar.com

 

 

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

www.moi.gov.mm/iprd:zg/

 

 

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

www.moi.gov.mm/npe:zg/

 

 

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန

www.moi.gov.mm/ppd:zg/

 

 

 

 

 

၁၁

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

 

 

 

 

 

 

၁၂

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mora.gov.mm

 

 

သာသနာရေးဦးစီးဌာန

www.dra.gov.mm

 

 

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

www.dpps.gov.mm

 

 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်

www.itbmu.org.mm

 

 

နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့

www.mahana.org.mm

 

 

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္က သိုလ်(မန္တလေး)

www.spsumdy.org

 

 

ကမ္ဘာအေးဗုဒ္ဓသုတေသစာကြည့်တိုက်

www.KBRL.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၃

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.moali.gov.mm

 

 

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

www.doa.gov.mm

 

 

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

www.lbvd.gov.mm

 

 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

www.dof.gov.mm

 

 

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

www.drdmyanmar.org

 

 

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်

www.yau.edu.mm

 

 

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

www.uvsyezin.edu.mm

 

 

သမဝါယမတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)

www.tcu.edu.mm

 

 

 

 

 

၁၄

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.motc.gov.mm

 

 

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.dca.gov.mm

 

 

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.dma-mm.org

 

 

ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

www.dwir.gov.mm

 

 

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.moezala.gov.mm

www.dmh.gov.mm

 

 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.rtad.gov.mm

www.myanmarrtad.com

 

 

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.ptd.gov.mm

 

 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

www.motc.gov.mm

 

 

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

www.flymna.com

 

 

၁၀

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

www.iwt.gov.mm

 

 

၁၁

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

www.mpa.gov.mm

 

 

၁၂

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

www.motc.gov.mm

 

 

၁၃

မြန်မာ့မီးရထား

www.myanmarailways1877.com

 

 

၁၄

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး

www.motc.gov.mm

 

 

၁၅

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

www.mpt.com.mm

 

 

၁၆

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

www.myanmarepost.com

 

 

၁၇

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

www.mmu.edu.mm

 

 

၁၈

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

www.mmmc.edu.mm

 

 

၁၉

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း

www.motc.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၅

သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.monrec.gov.mm

 

 

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

www.dryzonegreening.gov.mm

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

www.ecd.gov.mm

 

 

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

www.surveydepartment.gov.mm

 

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

www.myanmatimber.com.mm

 

 

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

www.mining.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၆

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.moee.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၇

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mol.gov.mm, www.mip.gov.mm, www.labourportal.gov.mm

 

 

e-Visa ဌာန

evisa.moip.gov.mm

 

 

ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန

www.dop.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၈

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.industry.gov.mm

 

 

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

www.disi.gov.mm

 

 

အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဌာန

www.smedevelopmentagency.gov.mm

 

 

အမှတ်(၁) စက်မှု သင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)

www.itcsinde.com

 

 

အမှတ်(၂) စက်မှု သင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)

www.itcmandalay.com

 

 

 

 

 

၁၉

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.moe.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၀

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mohs.gov.mm

 

 

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

www.fdamyanmar.gov.mm

 

 

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

www.dtm.gov.mm

 

 

အမျိုးသားသွေးဌာန

www.donatebloodmyanmar.org

 

 

ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး

www.yghhealthcare.org

 

 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

www.spedmyanmar.gov.mm

 

 

ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန

www.dmrlm.gov.mm

 

 

ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)

www.dmr-um.gov.mm

 

 

ဗဟိုဇီ၀ဆေးပညာ စာကြည့်တိုက်

www.dmrlibrary.org

 

 

၁၀

လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်၀တ်ကော်မတီ

www.ercdmrlm.org

 

 

၁၁

မြန်မာကျန်းမာရေးသိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ်

www.myanmarhsrj.com

 

 

၁၂

မြန်မာနိုင်ငံဆရာ၀န်အသင်း

www.mmacentral.org

 

 

၁၃

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန်

www.um1ygn.edu.mm

 

 

၁၄

ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)၊ ရန်ကုန်

www.um2ygn.edu.mm

 

 

၁၅

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး

www.ummdy.gov.mm

 

 

၁၆

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး

www.ummg.gov.mm

 

 

၁၇

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ တောင်ကြီး

www.umtgi.org

 

 

၁၈

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

www.uph-myanmar.gov.mm

 

 

၁၉

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္က သိုလ်၊ ရန်ကုန်

udmyangon-edu.com

 

 

၂၀

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး

udmmandalay.gov.mm

 

 

၂၁

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

www.uonygn.gov.mm

 

 

၂၂

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး

www.uonmdy.edu.mm

 

 

၂၃

ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး

www.uopmdy.gov.mm

 

 

၂၄

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

www.umty.gov.mm

 

 

၂၅

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး

www.umtmandalay.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၁

စီးပွားရေးနှင့်ကူး  သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.commerce.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၂

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mopf.gov.mm

 

 

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

www.dica.gov.mm

 

 

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

www.csostat.gov.mm, www.mmsis.gov.mm

 

 

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်း အင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm, www.pppmyanmar.gov.mm

 

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

www.meb.gov.mm

 

 

၁၀

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

www.mmftb.com

 

 

၁၁

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

www.micb.gov.mm

 

 

၁၂

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

www.mopf.gov.mm

 

 

၁၃

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

www.mminsurance.gov.mm

 

 

၁၄

ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

၁၅

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

www.myanmarcustoms.gov.mm

 

 

၁၆

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

www.irdmyanmar.gov.mm

 

 

၁၇

ပင်စင်ဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

၁၈

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ရုံး

www.secm.gov.mm

 

 

၁၉

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

www.frd.gov.mm

 

 

၂၀

အခွန်အယူခံအဖွဲ့ရုံး

www.mopf.gov.mm

 

 

၂၁

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

www.mopf.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၃

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.construction.gov.mm

 

 

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

www.construction.gov.mm

 

 

လမ်းဦးစီးဌာန

www.construction.gov.mm

 

 

တံတားဦးစီးဌာန

www.construction.gov.mm

 

 

မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

www.construction.gov.mm

 

 

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

www.construction.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၄

လူမူဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mswrr.gov.mm

 

 

လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

www.dsw.gov.mm

 

 

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

www.rrdmyanmar.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၅

ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.tourism.gov.mm

 

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

www.tourism.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၆

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

 

 

 

 

 

 

၂၇

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

 

 

 

 

 

 

၂၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး

 

 

www.ucsb.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံး

 

 

www.oagmac.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၀

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

 

 

www.oag.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၁

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

 

 

www.unionsupremecourt.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၂

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

 

 

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm

 

 

 

 

 

၃၃

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

 

 

www.uecmyanmar.org

 

 

 

 

 

၃၄

အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

 

 

www.accm.gov.mm/acc/

 

 

 

 

 

၃၅

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်

 

 

www.mnhrc.org.mm/

 

 

 

 

 

၃၆

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

 

 

www.nptdc.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၇

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

 

 

www.ycdc.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၈

မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၉

နေပြည်တော်ကောင်စီ

 

 

www.nptcouncil.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၀

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်

 

 

www.cbm.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၁

ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.kachinstate.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၂

ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.kayahstate.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၃

ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.kayinstate.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၄

ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.sagaingregion.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၆

တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.tniregion.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၇

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.bagoregion.gov.mm

 

 

 

 

 

၄၈

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၉

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.mdyregion.gov.mm

 

 

 

 

 

၅၀

မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.monstate.gov.mm

 

 

 

 

 

၅၁

ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.rakhinestate.gov.mm

 

 

 

 

 

၅၂

ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.yangon.gov.mm

 

 

 

 

 

၅၃

ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.shanstate.gov.mm

 

 

 

 

 

၅၄

ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

 

 

www.ayeyarwadyregion.gov.mm