ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Government Website List

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာနအမည်

Website လိပ်စာ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

www.pyidaungsu.hluttaw.mm

ပြည်သူ့လွှတ်တော်

www.pyithuhluttaw.gov.mm

အမျိုးသားလွှတ်တော်

www.amyotha.hluttaw.mm

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mofa.gov.mm

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.president-office.gov.mm

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

www.myanmarmoha.org

www.gad.gov.mm

www.myanmarpoliceforce.org

www.fsd.gov.mm

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mod.gov.mm

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

www.mba.gov.mm

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.statecounsellor.gov.mm

၁၀

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.moi.gov.mm

www.mrtv.gov.mm

www.moi.gov.mm/iprd

www.moi.gov.mm/ppd

www.moi.gov.mm/npe

www.moi.gov.mm/npe/mal

www.moi.gov.mm/npe/nlm

www.moi.gov.mm/npe/km

၁၁

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

www.mora.gov.mm

www.culture.gov.mm

www.kbrl.gov.mm

www.mahana.org.mm

www.nlm.gov.mm

www.dhrmyanmar.gov.mm

www.fineartsdepartment.gov.mm

၁၂

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

www.moai.gov.mm

www.mali.gov.mm

www.mlfrd.gov.mm

၁၃

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

www.motc.gov.mm

၁၄

သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.moecaf.gov.mm

www.mining.gov.mm

၁၅

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

www.moee.gov.mm

၁၆

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

www.mol.gov.mm

www.mip.gov.mm

www.dop.gov.mm

၁၇

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

www.industry.gov.mm

၁၈

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

၁၉

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.moe.gov.mm

www.myanmarexam.org

www.most.gov.mm

၂၀

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

www.moh.gov.mm

၂၁

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mopf.gov.mm/

www.mof.gov.mm

www.cbm.gov.mm

www.mebank.com.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

၂၂

ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.ministry-construction.gov.mm

၂၃

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.mswrr.gov.mm

www.dsw.gov.mm

www.rrdmyanmar.gov.mm

၂၄

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.myanmartourism.org

www.tourism.gov.mm

၂၅

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

 

၂၆

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး

www.ucsb.gov.mm

၂၇

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

www.oagmac.gov.mm

၂၈

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

www.oag.gov.mm

၂၉

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

www.unionsupremecourt.gov.mm

၃၀

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm

၃၁

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

www.accm.gov.mm/acc/

၃၂

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

www.uecmyanmar.org

၃၃

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

www.mnhrc.org.mm

၃၄

နေပြည်တော်စည်ပင်

www.nptde.gov.mm

၃၅

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

 
၃၆

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန