ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

သတင်းများ

နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း

Published: Jul 22 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း    

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Networking Course Level I ဒုတိယအကြိမ် သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Published: Jul 20 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

         ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းတွင် Switching / Routing အခြေခံနည်းပညာများကို နားလည်၍ Layer 2 Switch နှင့် Layer 3 Switch / Router Configuration များကိုလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သည့် Networking Course Level I ဒုတိယအကြိမ် သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Web Design HTML5 & CSS3 Course သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Published: Jul 20 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

         ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းတွင် Web Design အခြေခံနည်းပညာများကို နားလည်၍ HTML5 နှင့် CSS3 Language ကိုအသုံးပြု၍ Static Web Page များကို လက်တွေ့ရေးသား နိုင် စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သည့် Web Design HTML5 & CSS3 Course သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား အများပြည်သူသဘောထား တောင်းခံခြင်း

Published: Jul 05 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

၁။      ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အခန်း(၇) ၊ ပုဒ်မ (၂၁) ၊ (၂၂) နှင့် (၂၃) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာများဖြစ်သည့် Public IP Address ၊ Autonomous System (AS) Number နှင့် Domain Name တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်များအား ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ .mm Domain Registry အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Networking Course Level I သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Published: Jul 03 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းတွင် Switching / Routing အခြေခံနည်းပညာများကို နားလည်၍ Layer 2 Switch နှင့် Layer 3 Switch / Router Configuration များကိုလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သည့် Networking Course Level I သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

Pages