ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ မေလ ၊ ( ၂၀ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း