ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်-ပို့ဆောင်ရေး-နှင့်-ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန-ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 


ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

 


 

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 

 


 

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

​​


 

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာ့မီးရထားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

 


 

 

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ