Welcome

၂၀၂၄ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၁၂ ) ရက်

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၁၁ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (01-02).pdf (155.89 KB)
 • ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၉ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (Eco) (11 up 12 down).pdf (151.5 KB)
 • ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၄ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား 01 mama (လေလံ).pdf (81.27 KB)
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၉ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (264).pdf (144.35 KB)
 • ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၄ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (Eco) 9.2.2024.pdf (76.52 KB)
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃၀ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (262).pdf (157.59 KB)

 • Video News

  Services