ကမ်းရိုးတန်းသွားကုန်တင်ငါးဖမ်းသင်္ဘောများမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(Certificate of Myanmar Registry)ထုတ်ယူခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်လိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ အမှန်တကယ် ရေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတရားရုံး၌ ကျမ်းကျိန်ပြီးဖြစ်ရမည်။ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ရေယာဉ်အား အခွန်စည်းကြပ်ပြီးကြောင်း ပုံစံ(၁) ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

GT (တန်ချိန်) x ၂၅၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပိုင်ရှင်လျှောက်လွှာ

မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုမိတ္တူ

ပိုင်ရှင်နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

ရေယာဉ်အား အမှန်တကယ်တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာလွန်းကျင်း (သို့) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်

ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ

ရေယာဉ်ဓါတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဝဲ၊ ယာ၊ စက်)

ရေယာဉ်ပုံစံ (Drawing)

စက်ဂျူတီ (စက်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တင်ပြရန်)

ငါးဖမ်း/ငါးသယ်လှေဖြစ်ပါကငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၏ ရေယာဉ်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့်စာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ (ပ၊ ဒု၊ တ)စစ်ဆေးချက်

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ရေယာဉ်ဂရံထုတ်ပေးခြင်းအပေါ် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်

စာရွက်စာတမ်းပြည်‌့စုံပါကရေယာဉ်အားစစ်ဆေးပြီးပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းNOTARY

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လျှောက်ထားလိုသူရေယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံပါက ရေယာဉ်အား တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ GT (တန်ချိန်) သတ်မှတ်ပြီး ကျသင့်ဝန်ဆောင်ခများ ဘဏ်သို့ပေးသွင်းပြီး တစ်လယာယီထောက်ခံချက် ရရှိပါမည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အား ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ရှိပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပိုင်ရှင်အား ထုတ်ပေးပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်မြို့

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။