တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် e-Government လုပ်ငန်းရပ်များအတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဉ်                                                                      လုပ်ငန်းအမည် ရွေးချယ်ခံရသည့်ကုမ္ပဏီအမည်

   ITCS -၃၁/၂၀၂၂

   Security Device (Fortimail) အတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း    One Cloud Co.,Ltd
   ITCS-
 ၃၂/၂၀၂၂
   Gateway Device များအတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်း    One Cloud Co.,Ltd
   ITCS-
   ၃၃ /၂၀၂၂
   EDMS လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း    United Info-Sec Co.,Ltd
   ITCS-
   ၃၄/၂၀၂၂
   Power, Network and Hardware Accessories များဝယ်ယူခြင်းနှင့် Installation & Configuration ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (Turnkey)    One Cloud Co.,Ltd
   ITCS-
   ၃၅/၂၀၂၂
   Data Center Operation Services လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း    One Cloud Co.,Ltd