တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ၂၀၂၄ - ၂၀၂၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ဖြင့် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်တိုင်းတာရေးစခန်း(နေပြည်တော်) တွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း တင်ဒါအား Comit Telecom Myanmar Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ် ပါသည်။

 

   တင်ဒါကော်မတီ(ဆက်သွယ်ရေး)

  ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

         ရုံးအမှတ် - ၂ ၊ နေပြည်တော်