စိန်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတွင် ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားပြု ဂုဏ်ပြုယာဉ် ဒုတိယဆုရရှိစေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ