တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုအခြေပြဇယား (၂၀၂၁ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၂ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)