ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားပုံစံအသစ်များ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရာတွင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်သူများအတွက် သီးသန့်နေရာခွဲခြားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ကြေညာချက်