ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေး မဟာဗျူဟာ ( Universal Service Strategy) မူကြမ်းအား အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်း

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေး မဟာဗျူဟာ ( Universal Service Strategy) မူကြမ်းအား အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်း

Published: Jan 05 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

၁။      ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၄ အရ အများပြည်သူအကျိုးငှာ နေရာဒေသမရွေး အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးအစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်  (Universal Service Fund) ထူထောင်ထားရှိပြီး Universal Service  နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ဟု ပြဠာန်းထားချက်နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်စီမံကိန်းမှ ငှားရမ်းထားသည့် Consultant ၏ အကူအညီဖြင့် အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးမဟာဗျူဟာ ( Universal Service Strategy) (မူကြမ်း)အား ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။      အဆိုပါ အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေး မဟာဗျူဟာ (Universal Service Strategy)မူကြမ်းအပေါ် အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ (၁၂-၂-၂၀၁၈)  ရက်နေ့အထိ အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့၍ အကြံပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အကြံပြုစာပေးပို့ရန်-

dg.ptd@mptmail.net.mm

tsrproject2014@gmail.com

eiphyutunn.pcd@gmail.com

ဖုန်းအမှတ် - 09-5400098 ၊ 09-424000963

ဖက်စ်ဖုန်းအမှတ် 067-407227