(၁၅) ကြိမ်မြောက် ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ခြင်း

(၁၅) ကြိမ်မြောက် ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ခြင်း

15th National Level Port Facility Security Joint Exercise (JE-15)

မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ (International Maritime Organization – IMO)၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ IMO မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကုန်သွယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် Convention များ၊ Convention များမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ Code များ၊ Resolution များကို Contracting Government အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံရေးတို့အတွက် လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်  ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနကိုယ်စားပြု Focal Department အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

            မြန်မာနိုင်ငံသည် International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) အား လက်မှတ်ရေးထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ SOLAS Convention Chapter XI-2, Special Measures to Enhance Maritime Security, and ISPS Code တို့တွင် နိုင်ငံတကာ ရေကြောင်း ဘက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောများနှင့် ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံ‌ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အစိုးရများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြဌာန်းထားရှိပြီး ၎င်းပြဌာန်းထားချက်များအရ ဆိပ်ကမ်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းအား နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

          (၂၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ခြင်းကို ရေကြောင်းသင်္ဘောနှင့် ဆိပ်ကမ်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အထူး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (Designated Authority) ဖြစ်သော ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက Hybrid excises အသွင်ဖြင့် (online) ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် မြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေး ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းများ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဆိပ်ကမ်းလုံခြုံရေးအရာရှိများ၊ စုစုပေါင်း (၅၁)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

          ထိုသို့ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းများ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့်ပတ်သက်သည့် အားနည်းချက် အားသာချက်များကို အကဲဖြတ် သုံးသပ်၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းများသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆိပ်ကမ်းများအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။