၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပြည်နယ်တိုင်းခရိုင်ရုံးများတွင် အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စာရင်း