မတ်လအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ  မတ်လအထိ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၏ အချက်အလက်များ

၁။    ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လ အထိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်-

  • SOLAS Convention အရ ထုတ်ပေးရမည့်လက်မှတ်များကို ဇန်နဝါရီလတွင် ၆ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁၉ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၁၁ ကြိမ်၊ MLC လက်မှတ်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် ၁ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁ ကြိမ်၊ Tonnage Convention အရ Tonnage Certificate အား ဇန်နဝါရီလတွင် ၁ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၃ ကြိမ်၊ International Convention Civil Liability for Banker Oil Pollution Damage အတွက် ဇန်နဝါရီလတွင် ၅ ကြိမ် ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
  • မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွားရေယာဉ်များ၏ LSA လက်မှတ်အား ဇန်နဝါရီလတွင် ၂၀၈ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၂၈၈ ကြိမ် ၊ မတ်လတွင် ၄၁၀ ကြိမ် ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
  • ရေယာဉ်မှူးအပြောင်းအလဲ(Change of Master Command)အား ဇန်နဝါရီလတွင် ၁ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၆ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၂ ကြိမ် နှင့်  သင်္ဘောစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းကို ဇန်နဝါရီလတွင် ၂ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁ ကြိမ် ၊ မတ်လတွင် ၁ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
  •  မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် ၂ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၂ ကြိမ် နှင့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲခြင်းကို ဇန်နဝါရီလတွင် ၉ ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၂ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၆ ကြိမ် ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

 

၂။   ထို့အပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားသည့်ကာလအတွင်း မြန်မာ ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မဆုံးရှုံးစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ COVID-19   ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟိုကော်မတီ၏  လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်မှူး အဆင့်(၂) နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲအား(၂၂-၃-၂၀၂၃) ရက်မှ (၂၃-၃-၂၀၂၃) ရက်အထိ ကျင်းပဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၃။      ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် (STCW) အရ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အသိ အမှတ်ပြု သင်တန်းကျောင်းများက Certificate of Competency (CoC) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် နှင့် Certificate of Proficiency (CoP) တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ်များရရှိစေရေးအတွက် ရေကြောင်း ဘက်ဆိုင်ရာ Physical ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်-

စဉ်

သင်တန်းအမျိုးအစား

တက်ရောက်ပြီးသည့်

သင်တန်းသားဦးရေ

 
 

1.

GMDSS Radio Operation Course (GOC)

32

 

2.

Advance Chemical Tanker Course (ACT)

34

 

3.

Advance Oil Tanker Course (AOT)  

54

 

4.

Advance Tanker  Fire Fighting (ATFF)

113

 

5.

Advance Chemical Tanker (Revalidation) Course (ACTR)

38

 

6.

Advance Oil Tanker  (Revalidation) Course (AOTR)  

159

 

7.

Basic Safety Training Course (BST)

518

 

8.

Basic Safety Training Revalidation Course (BST (R))

509

 

9.

Crowd Management Training Course (CMC)

122

 

10.

Designated Security Duties (DSD)

19

 

11.

Efficient Deck Hand Course (EDH)

70

 

12.

Watch Keeping (II/4)

80

 

13.

Able Seafarer Deck WK  (II/5)

120

 

14.

Medical First Aid Course (MFA)

38

 

15.

Pre-Sea (Deck) Training Course

189

 

16.

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other than Fast Rescue Boats Course (PSC&RB)

678

17.

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other than Fast Rescue Boats Course (PSC&RB) ( R )

632

18.

Tanker Familiarization Training Course (TF)

456

19.

Revalidation Course For Basic Training For Oil and Chemical Tanker Cargo Operation (TF(R))

214

20.

Ship’s  Cook Course

107

21.

Ship Security Awareness (SSA)

28

22.

Ship   Board  Security Officer (SBSO)

11

23.

Ship Security Officer (SSO)

25

24.

Ship Handling

3

25.

Advance Medical Care Course (AMC)

28

26.

RADA & ARPAR

58

27.

Bridge Resource Management and Application of Leader Ship and Managerial Skill Course (BRM)

4

28.

Bridge Resource Management and Application of Leader Ship and Team Working Skill Course (BRT)

5

 သင်တန်းကျောင်းများမှ Physical Course များသင်ကြားနေမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း