ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အိတ်ဖွင့်လေလံ (Open Bidding) ခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်လေလံ (Open Bidding) ခေါ်ယူခြင်း

Published: Jan 26

Last Date :
Tue, 2018-02-27 10:00
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေ:ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွင် ကြာရှည်ရပ်နားထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်တော့သည့် ရေယာဉ်/ တွဲယာဉ်ဟောင်း (၄၉)စီးကို တစ်စီးချင်း အစင်းလိုက်စနစ်ဖြင့် မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်လေလံတင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး