ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အိတ်ဖွင့်လေလံ (Open Bidding) ​ခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်လေလံ (Open Bidding) ​ခေါ်ယူခြင်း

Published: Jan 31

Last Date :
Thu, 2018-03-01 14:15
Description :

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ဒလသင်္ဘောကျင်းနှင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း သင်္ဘောကျင်းတို့မှ သံပြားဟောင်း ခန့်မှန်း (၁၄၁.၇၃)တန် ခန့်အား တည်ရှိရာဒေသနှင့် အခြေအနေအလိုက် လက်ရှိမျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း ထုခွဲရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့် လေလံ (Open Bidding) ခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး