ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

Request For EOI MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project

Request For EOI MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project

Published: Oct 07

Last Date :
Fri, 2017-10-27 16:00
Description :

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project Credit Number: MM-5353 C 3.2.1: eLeadership and eGovernment training and workshops

Download Details :
Department Under :
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန