အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခြင်း နည်းဥပဒေ

ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန မှ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အများပြည်သူများမှ ကြိုတင် သိရှိ၍ လေ့လာ အကြံပြုနိုင် ရန်အတွက် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း ဆိုင်‌ရာ နည်းဥပဒေ ကို မြန်မာဘာသာ သို့  ပြန်ဆို၍ ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ယခု ဖော်ပြထားသည့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း ဆိုင်‌ရာ နည်‌းဉပဒေအား မြန်မာဘာသာ သို့ ပြန်ဆိုထားချက် မှာ အလွတ်သဘောပြန်ဆိုထားသော Unofficial Translated Version ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း ဆိုင်‌ရာ နည်‌းဉပဒေအား အင်္ဂလိပ်/ မြန်မာ နှစ်ဘာသာ ဖြင့် အောက်ပါ Link တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။

downloading file