မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနသည် ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ သင်္ဘော တည်ဆောက်မှု၊ ဆိပ်ကမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ ပင်လယ်ပြင်တွင် အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေးတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရန် အခွင့်အာဏာ ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ သည် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀၀၂ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာဥပဒေကို ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက် တွင် ပြဋ္ဌာန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်း ပညာတက္ကသိုလ်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ရက် တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်မလိုက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်း၀င်းအတွင်း၌ ယာယီဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနသည် တက္ကသိုလ်နှင့် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်သည့် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့်ကျောင်း များကို အစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သလိုတည်ထောင်နိုင်သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ရက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ခေတ်မီသော ပုံစံဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား (၁၆၆၆) ဦးသည် ဤတက္ကသိုလ်တွင် စာတွေ့၊ လက်တွေ့ လေ့လာဆည်းပူး သင်ကြား လျက်ရှိပါသည်။

 

 

 

 

 

 

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနမှအပ်နှင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အရည်အသွေးပြည့်၀သော ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှု ဗိသုကာများ၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာများ၊ ရေကြောင်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ရေကြောင်းစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ရေကြောင်း အရာရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုရှိသော ရေကြောင်း ပညာရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်မှုကိုရရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သည် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာရေကြောင်းတက္ကသိုလ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (IMO) ၏ STCW 95 Convention ကို အခြေခံ၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးဇယားများကို ရေးဆွဲထားပါသည်။