ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ (၂၃-၅-၂၀၂၃)ရက်နေ့၌ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဝယ်ယူမည့် စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၂၇)မျိုးအတွက် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ