တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုအခြေပြဇယား(၂၀၂၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)