Skip to main content

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ သတင်းစာကြော်ငြာ၍ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စဉ် ITCS- ၂/၂၀၂၂ အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်-

တင်ဒါအမှတ်စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်
ITCS - ၂/၂၀၂၂ MRTV Migration ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော Circular Feed for Main Antenna (2 Nos) ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း Internet Protocol Services Co.,Ltd

 

downloading file