တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ယာဉ်တိုက်မှုအခြေပြဇယား(၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား)