ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် စက်ဆန်းမိသားစုဝန်ထမ်းအိမ်ရာသစ်နှင့် သီရိအဏ္ဏဝါ ခန်းမသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်