ရေနည်းကာလ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၃)အစည်းအဝေးကျင်းပ