လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် Battery Electric Vehicle (BEVs) များအား ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးကြေညာချက်