Tenders

 • ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဧပြီလ ၊ ( ၄ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား 01 mama (လေလံ).pdf (81.27 KB)
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၉ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (264).pdf (144.35 KB)
 • ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၁၄ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (Eco) 9.2.2024.pdf (76.52 KB)
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃၀ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (262).pdf (157.59 KB)
 • ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချခြင်း

  ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၃ ) ရက် ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန Newpapaer_0.jpg (524.84 KB)
 • အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

  ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၂ ) ရက် မြန်မာ့မီးရထား Cos Website (256)_0.pdf (143.87 KB)