ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်-ပို့ဆောင်ရေး-နှင့်-ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန-သတင်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းများ